فوق روان کننده بتن چیست

1

فوق روان کننده بتن ، ‌افزودنی قدرتمند بتن بر پایه نفتالین سولفونات میباشد که برای ساخت بتن کارا و خود متراکم مورد استفاده قرار میگیرد و در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و افزایش کلیه مقاومت ها خصوصاً‌ مقاومت های اولیه نسبتاً‌بالا فرموله شده است . براساس استانداردهای جهانی و ملی افزودنی بتن فوق روان کننده بتن یا کاهنده شدید آب به ماده ای اطلاق می شود که بدون تغییر در اسلامپ و روانی ، ‌مقدار آب مخلوط بتن را به اندازه چشمگیری کاهش دهند و یا اینکه بدون تغییر مقدار آب ،‌ اسلامپ یا جریان روانی را به میزان چشمگیری افزایش دهند و یا اینکه هر دو خواص را به طور همزمان ایجاد کنند . خواص مذکور به عنوان اثرات اصلی افزودنی بتن فوق روان کننده بتن تعریف شده است و از خواص فرعی فوق روان کننده بتن به لحاظ ایجاد خاصیت دیرگیری در گیرش بتن و آغاز تغییر حالت بتن از حالت خمیری به سخت نام برد . از ویژگیها و خواص فوق روان کننده بتن به افزایش اسلامپ بتن ، ‌افزایش کارایی بتن ،‌کاهش نسبت آب به سیمان تا 25٪ ‌افزایش مقاومت فشاری و نفوذناپذیری بتن ، افزایش انسجام و سهولت عیار ، تسریع زمان باز نمودن قالب ها ،‌افزایش مقاومت فشاری بتن در سنین پایین ، ‌امکان بارگذاری و بهره برداری سریع سازه ،‌ سازگاری با انواع سیمان پرتلند و جلوگیری از خزش و انقباض بتن نام برد .

بهبود خواص بتن که در ساختار آن از افزودنی بتن فوق روان کننده بتن استفاده شده است عمدتاً ‌با کاهش میزان آب مصرفی تا حد رسیدن به اسلامپ برابر با بتن شاهد محقق می شود . آب برای بتن تازه برای تامین پایداری مخلوط بتن و انجام هیدراسیون بتن امری لازم و ضروری است ولی مصرف آب زیاد به دلیل کاهش پارامترهای مقاومتی بتن سخت شده مناسب نمی باشد . افزودنیهای بتن روانساز بتن شرکت شیمیایی بتن پلاست طوری فرموله و تولید می شوند که با کاهش میزان آب بتن ،‌کارایی و کارپذیری بتن را حفظ کنند .

یک نکته مهم در مورد روانسازها یا فوق روان کننده بتن وجود دارد که در اکثر موارد مجریان محترم سوء برداشت در مورد مصرف افزودنی بتن فوق روان کننده بتن دارند و آن این است که با افزودن این محصول به بتن آماده و یا بتن درجا بدون تغییر در میزان آب باید به خواص بهبودی بتن از نظر مقاومت و سایر خواص برسند . راه صحیح این است که در ابتدا خواسته خود را از مصرف فوق روان کننده بتن بدانیم و اینکه اگر با مصرف فوق روان کننده بتن و یا هر نوع روانساز بتن فقط قصد داریم به روانی بیشتر برسیم و مقاومت بتن برای ما مهم نیست می توان به راحتی افزودنی بتن فوق روان کننده بتن را در هر شرایطی به بتن افزود ولی باید در نظر داشت قطعاً به نتیجه مطلوب در مورد روان بخواهیم رسید ولی در نهایت این عمل ممکن است منجربه کاهش مقاومت بتن شود . چنانچه هدف از افزودن ماده شیمیایی افزودن بتن به مخلوط بتن افزایش مقاومت مدنظر است باید ابتدا با توجه به میزان مصرف و موارد مندرج در بروشور شرکت شیمیایی بتن پلاست از آب بتن کاهش دهید سپس ماده افزودنی بتن فوق روان کننده بتن را به مخلوط بتنی بیافزایید تا به اسلامپ برابر با بتن شاهد برسد در این حالت شاهد افزایش خواص بتن و افزایش مقاومت و سایر پارامترهای مهم بتن خواهیم بود .

کاهش آب 25٪‌ در این مقاله با توجه به فوق روان کننده فرموله شده با غلظت 30٪ مواد جامد تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست بامیزان 5/1 درصد عنوان شده است و چنانچه هر کدام از پارامترها تغییر کند حتماً میزان آب مصرفی بتن را نیز تحت تاثیرقرار خواهد داد . شاید این پرسش در ذهن خواننده ایجاد شود که چرا مصرف ماده افزودنی فوق روان کننده بتن موجب افزایش مقاومت و بهبود خواص بتن می شود . در مرحله گیرش و سخت شدن بتن آب موجود در ساختار خود را به دلیل تبخیر از دست می دهد و پس از تبخیر مابین سنگدانه ها فضای خلا به وجود می آید که قبل از تبخیر توسط آب پرشده بود و همین خلاها موجب افت مقاومت و کاهش خواص بتن و افزایش نفوذپذیری بتن خواهند شد که این معذل با افزودن فوق روان کننده بتن به طرح اختلاط بتن وکاهش آب مصرفی بتن محقق خواهد شد فوق روان کننده بتن موجب ایجاد حرکت و روانی بیشتر ذرات به خصوص ریزدانه ها می شوند و این ریزدانه ها را به سوی حفرات خالی ما بین سنگدانه ها هدایت نموده و آن فضاهای خالی را پر می کنند و موجب ایجاد یکپارچگی بیشتر بتن شده و بنابراین موجب بالا رفتن مقاومت و خواص بتن و در نهایت کاهش نفوذپذیری بتن می شوند از دیگر مزایای استفاده از فوق روان کننده بتن می توان به کاهش عیار سیمان اشاره نمود . کاهش عیار سیمان مصرفی در بتن می تواند منجربه کاهش جمع شدگی بتن و کاهش خزش بتن شود که این موضوع در تولید قطعات پیش تنیده بتنی بسیار حائز اهمیت است ولی افزایش عیار سیمان منجر به تردی و شکنندگی بتن خواهد شد . همچنین در بتن ریزی های حجیم کاهش عیار سیمان برای کنترل گرمازایی بتن لازم الاجرا می باشد که این خلا کاهش سیمان با مصرف ماده افزودنی فوق روان کننده بتن برطرف می شود .

ماده افزودنی بتن فوق روان کننده بتن می تواند پایایی بتن را به روشهای گوناگون افزایش دهد . در ابتدا روانسازهای بتن کیفیت و عملکرد بتن را به شدت افزایش می دهند که خود می تواند باعث افزایش عمر مفید سازه شود . همچنین افزودن فوق روان کننده بتن می تواند این امکان را ایجاد کند که از سنگدانه های بازیافتی بتن توانمند و با کیفیتی تولید کنیم . و بعداز آن انرژی مورد نیاز برای بدست آوردن مقاومت های بالای اولیه در بتن های پیش ساخته به مقدار زیادی می تواند کاهش یابد و در نهایت این هزینه با هزینه افزودنی بتن فوق روان کننده بتن جایگزین شود . استفاده از فوق روان کننده بتن این امکان را خواهد داد که از بتن های پسماند بهره خوبی بگیریم و در نهایت از نظر زیست محیطی تخریب کمتری برای استخراج سنگدانه ها و سایر محصولات مورد نیاز برای ساخت بتن نماییم . ازجمله مزایای فوق روان کننده بتن بر پایه نفتالین سولفونات نسبت به روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات می توان به عدم ایجاد جباب زایی در بتن اشاره کرد . همچنین ایده آل ترین ماده افزودنی برای ساخت بتن میکروسیلیسی فوق روان کننده نفتالینی است . میزان مصرف ماده افزودنی کاهنده آب فوق روان کننده بتن باید با توجه به آزمایشات دقیق کارگاهی و همچنین شرایط جوی و مصالح مورد مصرف تعیین شود ولی میزان مصرف مطابق بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست و مطالعات انجام گرفته 1 الی 5/1 درصد سیمان مصرفی است . پیشنهاد می شود هرگز بیشتر از حد تعیین شده از ماده افزودنی فوق روان کننده بتن را به مخلوط بتنی نیافزایید چون موجب آب انداختگی بیشتر و جداشدگی سنگدانه ها و همچنین کندگیر شدن آن می شود .

از موارد کاربرد فوق روان کننده بتن بر پایه پلی نفتالین می توان به موارد زیر اشاره کرد

  • تولید بتن های مسلح و غیر مسلح
  • تولید قطعات بتن پیش ساخته
  • بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا
  • بتن ریزی های حجیم
  • قالب های لغزان و پیش تنیده
  • اجرای بتن دالها ، پی ها ، ستونها ، دیوارها و پل ها و ...

برای مصرف ماده افزودنی فوق روان کننده بتن باید مقدار تعیین شده را با 2 برابر حجم آب ترکیب نموده و سپس به سایر اجزای طرح اختلاط بتن افزود . همچنین امکان افزودن آن به بتن آماده و درجا در تراک میکسر نیز وجود دارد . فوق روان کننده بتن را می توان در زمان ساخت بتن به بچینگ افزود . باید دقت شود که توزین ماده افزودنی باید دقیق انجام شود و حتماً به ازای هر متر مکعب از بتن حداقل 1 دقیقه با بتن میکس شود .

مشخصات شیمیایی و فیزیکی

حالت

مایع

رنگ

قهوه ای

وزن مخصوص

gr/cm313/1

استاندارد

ASTM C494

یون کلر

ندارد

قیمت فوق روان کننده بتن

برای دریافت لیست قیمت فوق روان کننده بتن / قیمت فوق روان کننده بتن پلی نفتالین / قیمت فوق روان کننده بتن نفتالین / قیمت روانساز بتن/ قیمت فوق روان کننده کاهنده آب / قیمت روان کننده بتن پایه نفتالین با دفتر فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست تماس حاصل فرمایید .

 

Posted 6 years agoby bpco
#759

درباره بتن پلاست

logowh

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی و کارخانه

آدرس : تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل : info@betonplast.com

تلفکس :

65423400  -  65423500  -  65423600 

65423700  -  65423800  -  65423900

ارتباط با واحد فروش

مدیر فروش ‌:

خانم دهقان

0912765911509127659116

کارشناس فروش :

خانم عمادی

09124201549 - 09120347805 

خدمات بتن پلاست

کاتالوگ محصولات

اخبار و مقالات 

Whatsapp Premium

با سلام
به سایت بتن پلاست خوش آمدین
برای طرح سوال در مورد وب سایت یا محصولات با کارشناسان ما میتونید مستقیم از طریق WhatsApp چت کنید. تیم فروش بتن پلاست همیشه پاسخگوی شما هستن.

    چت واتس اپ
Close and go back to page